Hvad laver vi på ”Arkivet”?
(
Oppe på loftet på Svaneke gl. Rådhus, Storegade 24)


For at give yngre kræfter mulighed for at være med blev vi sidste sæson enige om, at vi i "vintertiden" mødes på tirsdage fra 19 - 22. Se kalenderen på denne hjemmeside.
Du er velkommen til at komme og ”snuse”, og har du lyst til at være med til at bevare en del af byens kulturarv er du endog meget velkommen. Vi kan sagtens bruge flere frivillige hænder, og din interesse er i høj grad bestemmende for, hvad du kommer til at beskæftige dig med.

Billedregistrering.

Flere af os er beskæftiget med billedregistrering. Byforeningen har efterhånden et anseligt antal billeder. For at få den rette glæde af dem, har vi i mange år arbejdet med at få billederne lagt i en database, så vi hurtigere kan finde frem til det billede, der netop nu har interesse. Databaserne blev i sin tid oprettede for at kunne finde frem til det negativnummer, der skulle laves en kopi af. Men i dag bliver flere og flere billeder digitaliserede med det samme, ligesom flere og flere billeder bliver lagt ud på Byforeningens hjemmeside med de oplysninger, vi er i besiddelse af.

Adskilligt materiale af almen interesse.

I årenes løb har Byforeningen fået eller fået deponeret adskilligt materiale af almen interesse for byen. Malerier, akvareller, fotos m.v. Men også mange udklip. For eksempel har Thorkil Olsen overdraget os sin samling af avisudklip fra Svaneke, Listed Aarsdale og Ibsker i tidsrummet 1973-2006. Opslagsord til disse udklip ligger i en database. I øjeblikket har vi cirka 40 emnekasser med udklip, artikler og andet relevant materiale, der trænger til at blive registreret, så vi kan få en oversigt over, hvad vi egentlig er i besiddelse af. En stor samling af Aage Due Larsens artikler i ”Bornholmeren” bør der også ryddes op i. Her kan der godt bruges flere interesserede hænder!

Hvad kunne vi ønske os at få sat gang i? Svar: Digitalisering af lyd og film.

På samme måde som vi er begyndt på at digitalisere vore billeder, ligger der en stor opgave foran os i form af alle de spole- og kassettebånd, som Svaneke Båndarkiv har overdraget os. For at få den rette glæde af dem, bør disse bånd digitaliseres. Jeg vil være så fræk at påstå, at her ligger en skat gemt af lokalhistorisk interesse. Vi har også 16 mm smalfilm liggende, ligesom vi har nogle VHS-bånd og DVD'er.
Alt dette bør opbevares i et format, så også eftertiden kan få glæde af det. Men af hvem og hvordan løftes denne opgave? Det er det store spørgsmål. Jeg tror ikke, man behøver være særlig ”nørdet”, blot interessen er til stede for at gå ind i et område, vi andre ikke kender noget til. Er lysten tilstede, får vi også problemerne løst. Det er i hvert fald mit ønske og håb.

- Søren Lindgaard

Lokalarkivet 2009

I forbindelse med en testamentarisk gave fra Overlærer Anker E. Kofoed i 1985 blev Byforeningen Svanekes venner i stand til at indrette et lokalhistorisk arkiv i et ca 100 m2 stort tomt loft på Svaneke Rådhus, foruden 2 værelser på 1. etage ved siden af byrådssalen.

De første arkivalier stammer fra Overlærer Kofoeds bo, omfattende et stort antal bøger med tilknytning til Bornholm og specielt Svaneke. Dertil kom et stort materiale vedrørende bygnings- og bybevaring, som Byforeningen har samlet gennem årene.

I løbet af de følgende år modtog Byforeningen et stadig stigende antal gaver:
Bøger, møbler,skibsmodeller og malerier, foruden mange spændende effekter, som alle fortæller om Svanekes historie gennem tiderne.

I 1969 modtog Byforeningen fra Fotograf Valdemar Myhre's efterkommere en stor samling af dennes fotografiske glasplader, som blev starten til den fotografiske samling, som foruden V. Myhre også repræsenteres af fotograf Karen Hansen og Johannes Hammer, suppleret med mange fortællende amatørfotos.
Siden 1995 er billeder lagt ned i en let tilgængelig database, efterhånden ca. 8000 fotos

Blandt gaverne er også mange skibshistoriske ting:
Skibsmodeller
Jagten "Urban" af Svaneke
Dæksbåden "Nutid" af Listed
Dæksbåden "Skjalm Hvide" af Svaneke
alle lavet af fisker Harding Nielsen i Listed
Dæksbåden "Neptun" af Svaneke lavet af skipper Vilhelm Flies i Svaneke
Skibsmodel af Barken "Svanen" lavet af tømmermanden på "Svanen" 1859, fornemt renoveret af tidl. skibstømrer Villy Holm Tejn i 2007

8 marinebilleder af skibe med tilknytning  til Svaneke
En serie affotograferinger af alle firmaet P.F. Heerings skibe bygget i Svaneke fra 1833 til 1858.

Et sæt "Skipperskeer" fra 1850 i sølv brugt som præmiering til skipperne, som bragte appelsiner fra Sicilien til de baltiske have og Sct. Petersborg

En større samling malerier af lokale kunstnere, som viser Svanekes gader og bebyggelser i begyndelsen af 1900 tallet.

Henvendelse om kig i arkivet eller spørgsmål til og om arkivet: svanekearkiv@svanekesvenner.dk

.