Europæisk guldmedalje for bybevaring.

I 1975 modtog Byforeningen på Svaneke bys vegne en europæisk guldmedalje for bybevaring.
 
På opfordring af Europarådet lod fonden F.V.S. i Hamburg i 1974 indstifte en Europapris og to Europa-guldmedaljer for at fremme bestræbelserne for at bevare den europæiske kulturarv. Pris og medaljer kan gives til enkeltpersoner, foreninger eller kommuner, som har indlagt sig særlige fortjenester i bevaring af den europæiske arkitektoniske arv. En internationalt sammensat kommission af fagfolk indenfor bevaringsarbejdet bestemmer hvert år tilkendelsen af prisen og de to guldmedaljer.
 
For året 1974 tilkendte denne kommission professor Jan Zachwatowicz Europa-prisen for hans fremragendebevaringstekniske genopbygning af de historiske bykvarterer i Warszawa efter krigen. De to guldmedaljer for 1974 tilkendtes byen Colmar i Alsace i Frankrig og byen Svaneke på Bornholm.
 
Hermed anerkendtes det mangeårige arbejde med bevaring og fornyelse af bybilledet i denne lille danske havneby, som borgerne i samarbejde med byens myndigheder og Nationalmuseet har gennemført.
 
Guldmedaljen blev overrakt 2. august 1975 på Svaneke Rådhus af kommissionens formand, professor Walter Frodl, Wien.
 
Siden Svaneke modtog den europæiske guldmedalje for bybevaring har der været mange besøgende både fra ind- og udland med tilknytning til og interesse for bevaringsarbejdet.

.

Her er guldmedaljen, som hænger i byrådsalen på Svaneke Rådhus
Gengivelse af dokumentet som udstedtes da Svaneke fik den europæiske
guldmedalje i 1975.


I dansk oversættelse lyder teksten således:.

EFTER DET INTERNATIONALE
KURATORIUMS BESLUTNING
BLIVER:

EUROPA-GULDMEDALJEN
FOR BEVARINGSARBEJDE

SOM AF FONDEN F.V.S. I HAMBORG ER STILLET TIL
RÅDIGHED SOM ANERKENDELSE AF KOMMUNERS
FREMRAGENDE FORTJENESTER I FORBINDELSE MED
BEVARING AF DE EUROPÆISKE LANDES
BYGNINGSMÆSSIGE ARV
- FOR ÅRET 1974 TILDELT -

Byen
Svaneke
PÅ BORNHOLM

DERMED ØNSKER MAN AT PÅSKØNNE DEN
MÅLBEVIDSTE INDSATS, SOM INDBYGGERNE I
SVANEKE HAR YDET FOR AT BEVARE OG BESKYTTE
DERES BYS HISTORISKE KARAKTER OG DERMED HAR
FREMVIST ET OPMUNTRENDE FORBILLEDE FOR
ANDRE MINDRE BYSAMFUND.

DETTE DIPLOM ER UDSTEDT PÅ DAGEN FOR
DEN FESTLIGE OVERRÆKKELSE AF MEDALJEN.

SVANEKE DEN 2. AUGUST 1975.

PROFESSOR DR. WALTER FRODL, WIEN.
FORMAND FOR KURATORIET.

Color .

Således hænger Guldmedaljen i Svaneke gamle byrådssal flankeret af byens tre æresborgere, nemlig Olaf Høst, Johan Nikolaj Madvig og Flemming Larsen.