Helligkilderne
Eksempler på "kilder"
Kildefesttraditionerne stammer fra hedensk tid, hvor man ved midsommertide bragte sine syge og svage til de hellige kilder, så de kunne drikke af det helsebringende vand.
På Bornholm var der flere hellige kilder. De bedst kendte er i dag Koldekilde ved Christianshøj i Almindingen og kilden ved Helligdomsklipperne ved Rø, som er blevet genskabt i forbindelse med Kunstmuseet.
Den oprindelige kilde i Svaneke lå nedenfor klippevæggen ved Vigehavn; men efter en stormflod i 1872 forsvandt den, hvorefter svanekeboerne lavede en kunstig kilde i form af en træbalje, som blev gravet ned i gruset.

Årets konfirmander
Den oprindelige kilde blev hvert år til Skt. Hans pyntet af årets konfimander med ege- og bøgeløv. Desuden blev der sat flagstænger op pyntet med blomster.
Når det var årets konfirmander, der påtog sig denne opgave, skyldtes det, at de fik alle pengene, som blev smidt i kilden akkurat den dag.

Marked og folkefest
Kildestederne udviklede sig gennem århundrederne til ikke bare at være et sted, hvor de syge blev bragt hen. Med tiden blev det også til et marked og en folkefest.
Den samme stemning med gøgl og boder kan stadig opleves ved Kildefesten i Svaneke.
Der er underholdning fra scenen, musik og dans senere på aftenen, og der kan købes øl, sodavand, slik, kaffe og æbleskiver.

Tradition i mange hundrede år
Men kildefesten er mere end det. Der er en ganske særlig stemning på festpladsen, som nu ligger ved fyret, pyntet efter samme foreskrifter, som har været gældende i mange hundrede år.
Efter den oprindelige kildes forsvinden, forsøgte man at afholde Kildefesten flere forskellige steder.
Den nuværende festplads i Lystskoven ved Hullehavn har dog "kun" været i brug siden 1879 - kun afbrudt af en 15-årig periode fra 1914, hvor fyret blev bygget og Kildefesten flyttet til Nordskoven. Denne placering faldt aldrig rigtigt i svanekeboernes smag; så da man havde vænnet sig til fyrets tuden og den noget mindre festplads, flyttede man tilbage igen, og her har Kildefesten siden været afholdt hvert år.

Skt. Hansbål - en nyere tradition
En nyere tradition er afbrænding af et stort Skt. Hansbål, der sidst på aftenen tændes af fakler fra et fakkeltog, der starter på gruset bag havnen og slutter ude foran fyret, hvor det sender lysglimt ud over klipperne og Østersøen.

Teksten er fra en folder der uddeles mod en beskeden entre ved festpladsen

.